kto to jest account manager

Kto to jest account manager?

Obco brzmiąca nazwa zawodu account manager oznacza ni mniej ni więcej opiekuna klienta. Tłumaczenie określenia tego zawodu przyjęło się na polskim gruncie, jednak nie do końca oddaje jego istotę. Z tego też względu częściej niż polskiego odpowiednika, używa się nazwy angielskiej. Account manager początkowo był pracownikiem agencji reklamowych, natomiast obecnie zawód ten występuje we wszystkich branżach, wiążących się z bezpośrednią obsługą klienta. Jest to niższe stanowisko kierownicze, a osoby je…